Overzicht Terreel

Terreel

Medische Basiskennis volgens de PLATO-norm
  • Studiepunten: 40
  • Geldig vanaf: 01-06-2019
  • Geldig tot: 01-06-2022

Terreel

Terreel

<p>Binnen Terreel wordt gestreefd naar kwaliteit van de opleidingen en cursussen. Dit is een continu proces van verbetering van het lesprogramma en de organisatie en evaluatie van deze verbeteringen.</p>

<p>Terreel gaat voor een&nbsp;SNRO&nbsp;(Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in het particulier onderwijs)&nbsp;geaccrediteerde opleiding, dat wil zeggen, 4-jarige beroepsopleiding op HBO-niveau met 240 EC. EC geeft studiebelastinguren aan, waarbij 1 EC staat voor ca. 25 studie-uren. Dit aantal uren is gebruikelijk voor een HBO opleiding, maar is uiteraard afhankelijk van de studie en de studiesnelheid van de individuele student. Continue evolutie (verbetering en aanpassen aan de veranderende omstandigheden) van de opleiding is een van de speerpunten van accreditatie.</p>

<p>Terreel is lid van de&nbsp;FONG, Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke Geneeswijzen.&nbsp;De FONG zet zich al ruim 20 jaar in voor kwaliteitsverhoging en kwaliteitsborging van opleidingsinstituten in de CAM-sector&nbsp;(wat staat voor Complementary Alternative Medicine of in gewoon Nederlands: natuurlijke geneeswijzen).</p>